Acceleració edtech

Des del Clúster Edutech es vol oferir una cartera de serveis de suport a l’emprenedor i startups en l’àmbit edtech. La identificació d’empreses innovadores i disruptives en TIC Educació facilitarà la innovació oberta amb empreses més consolidades del sector i la creació de sinèrgies i nous models de col·laboració en el desenvolupament de nous projectes pel Clúster. A través de partenariats i acords amb acceleradores, plataformes d’inversió i administracions es vol impulsar l’acceleració i finançament d’aquells projectes que suposin un clar impacte pel sector.

Principals àrees:

 • Cartera de serveis de suport a l’emprenedor i start-ups en l’àmbit edtech.

 • Creació de plataformes de innovació, coneixement i connexió.

 • Acceleració i finançament de startups disruptives i d’alt impacte en el sector educatiu.


Lab EduTech amb Ship2B Març 2017

Juntament amb Ship2B, des del Clúster Edutech s’ha impulsat el llançament d’una plataforma d’inversió i acceleració per startups d’alt impacte social relacionades amb l’educació.

Es seleccionaran aquells projectes que a través de l’ús de les tecnologies impactin positivament en els processos educatius en els següents àmbits:

 • Diagnòstic dels trastorns d’aprenentatge
 • Suport en la gestió de centres educatius
 • Integració de col.lectius vulnerables en l’entorn escolar
 • Educació i avaluació per competències
 • Creació social de continguts educatius
 • Aprenentatge adaptatiu i learning analytics
 • Donar suport a l’activitat del docent
 • Educació en tecnologies STEM

Presentació de candidatures a la plataforma d’inversió i acceleració