Eixos estratègics

Internacionalització

Promoure la internacionalització identificant mercats prioritaris i participant en esdeveniments de referència i projectes internacionals en el sector de la tecnologia educativa.

Promoció i Difusió

Organització i participació activa en els principals actes de difusió de TIC Educació a nivell nacional i internacional: ITworldEdu, jornades amb el sector, fires i sessions estratègiques.

Networking i relacions amb agents

Establiment d’un marc de relacions estable amb els agents del sector, administracions, institucions i associacions per tal de mantenir un enllaç permanentment obert amb el primer mercat d’acció del Clúster.

Estudis de mercat i benchmàrquing

Disseny, promoció i execució de nous estudis de mercat concentrats verticalment en els àmbits de coneixement del Clúster, així com creació d’un Observatori de millors pràctiques en TIC Educació.

Emprenedoria i Acceleració edtech

Cartera de serveis de suport a l’emprenedor i startups en l’àmbit edtech i creació de plataformes d’innovació, coneixement i connexió.

Projectes col.laboratius

Generació de noves oportunitats de negoci a través de projectes col.laboratius d’innovació entre les empreses del Clúster.