Internacionalització

La internacionalització i aposta per nous mercats és una de les principals prioritats de les empreses del sector TIC Educació i, per tant, del Clúster Edutech. Els àmbits d’actuació del clúster per reforçar la internacionalització dels seus socis es centra en: 

  • Identificació de mercats prioritaris 
  • Participació en esdeveniments referents del sector 
  • Organització de missions internacionals 
  • Col·laboració amb agents i organismes internacionals
  • Participació en projectes internacionals del sector de la tecnologia educativa