Esdeveniment anual de referència del sector de la tecnologia educativa i punt de trobada entre la demanda educativa i l’oferta TIC de productes i serveis per al sector

Jornades de treball amb el sector educatiu dedicades a trobar solucions a reptes tecnològics plantejats pels centres educatius

Participació conjunta de socis del Clúster en fires del sector TIC Educació

Trobades networking amb representants del sector o agents d’entorn per conèixer d’aprop determinats projectes o polítiques educatives

Sessions internes estratègiques per compartir i definir nous models de negoci o línies a futur del clúster